ОФЕРТА

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіасвіт-Львів», далі іменоване – Виконавець, що діє на підставі договорів, укладених  з  ТОВ “Глобал Тревел Солюшнс” , INFOBUS ФОП Омельченко Н.М.,  ПАТ “Туристична компанія ”АйТі-тур” , Програмою афіліатів Booking.com , ПАТ «Європейське туристичне страхування»  публікує цю Угоду публічної оферти про надання послуг автоматизованих систем бронювання квитків і туристичних послуг надалі –

Угода про наступне:

визначення термінів

  • Web-сайт «Авіасвіт» (далі Сайт) – сукупність програмного забезпечення, розміщена в мережі Інтернет і забезпечує доступ до відповідних інформаційних ресурсів Виконавця.
  • Замовник – особа, яка погодилася з умовами цієї Угоди, здійснює замовлення квитків і туристичних послуг та оплату через Web-сайт «Авіасвіт»  .
  • Система бронювання квитків і туристичних послуг  (далі СИСТЕМА ) – система самообслуговування, у вигляді програмно-технічного продукту, що дозволяє здійснити замовлення перевізних документів та готельних номерів через мережу Інтернет з можливістю здійснення оплати за допомогою банківської платіжної картки (VISA, MasterCard) і інших платіжних систем.
  • Бланк Інтернет-замовлення – документ, який отримує Замовник в момент бронювання  в системі  авіа , залізничного чи автобусного квитка , номеру в готелі і  містить повну інформацію про подорож (аеропорти вильоту/прильоту/транзиту ,станції посадки/висадки, дату відправлення/прибуття/поселення/виселення , рейс/ вагон/місця/ категорію номера інше. ) і має присвоєний СИСТЕМОЮ унікальний номер.
  • Електронний квиток  – перевізний документ, який отримує Замовник в момент оплати авіаційного/залізничного/автобусного квитка в СИСТЕМІ  , який містить повну інформацію про поїздку (аеропорти вильоту/прильоту/транзиту ,станції посадки, висадки, дату відправлення, рейс, вагон, місця, інше. ) і дає право на проїзд.
  • Електронне підтвердження готелю  –  документ , який отримує Замовник в момент придбання готельних послуг в СИСТЕМІ  , який містить повну інформацію про назві та категорії готелю , даті поселення/виселення і інших додаткових послугах і дає право на поселення .
  • Пасажир – особа, яка безпосередньо здійснює поїздку. Дані пасажира вносяться до проїзного документа відповідно до Правил перевезення пасажирів.
  • Турист – особа, яка безпосередньо користується готельними послугами. Дані туриста вносяться до проїзного документа відповідно до Правил бронювання готелів .

 

Предмет Угоди

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіасвіт-Львів» надає послуги попереднього замовлення та оплати Інтернет-замовлень перевізних документів , готельних послуг  через мережу Інтернет (далі – Послуги).
1.2 Послуга вважається наданою Виконавцем і отриманою Замовником в повному обсязі з моменту надання йому засобами СИСТЕМИ унікального номера Інтернет-замовлення у вигляді, який дозволяє роздрукувати його в формі Бланка Інтернет-замовлення та пред’явити співробітнику авіакомпанії при реєстрації (авіаквитки), в залізничну або автобусну квиткову касу для отримання перевізного документа (залізничні та автобусні квитки), бланка електронного квитка у вигляді, що дозволяє роздрукувати його і пред’явити провіднику при посадці в поїзд (залізничні квитки) , ваучера для пред’явлення співробітнику готелю.
1.3 Послуги надаються Виконавцем відповідно до Правил користування послугами СИСТЕМОЮ   ( як на https://uticket.ua/posts/rules) і тарифами на послуги встановлених СИСТЕМІ.

 

Надання персональних даних

2.1 Погоджуючись з цією офертою, Замовник дає згоду на передачу даних необхідних для оформлення перевізного документа відповідно до Правил перевезення пасажирів:

та Правилами перевізника чи готелю , а також  для комунікації з пасажиром/туристом в разі виникнення  необхідності.
2.2 Персональні дані користувача не передаються третім особам за винятком випадків зазначених у пункті 2.1.

 

Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Замовник оплачує Послуги шляхом 100% передоплати через мережу Інтернет за допомогою платіжних систем (VISA, MasterCard, Єдиний гаманець, Приват24 і т.п.), доступ до яких забезпечено з Сайту, відповідно до правил цих платіжних систем і згідно з Тарифами на послуги СИСТЕМИ. Замовник оплачує вартість послуг,  яка є транзитними коштами, призначеними для надавача послуги.
3.2. Фактом отримання оплати Послуг Виконавцем є зарахування грошової суми, що дорівнює їх вартості на рахунок Виконавця.
3.3. У разі відмови від поїздки, повернення невикористаних авіаквитків , залізничних перевізних документів здійснюється згідно з правилами авіакомпаній перевізників, правилами встановленими Укрзалізницею (Правила перевезення пасажирів залізничним транспортом),  і тільки після роздруківки цих документів у квитковій касі на бланку встановленого зразка.
Автобусні проїзні документи повертаються згідно «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», ​​затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184, в місці видачі квитка з урахуванням утримання коштів за повернення перевізних документів.
Кошти за бронювання готельних номерів не повертаються.
3.4.Спосіб оплати готельних послуг визначається Постачальниками Послуг. Оплата готельних послуг може здійснюватися наступними способами:
*попередня оплата -списання коштів з карти Замовника в момент бронювання на сайті  повної вартості замовлених послуг або часткової вартості замовлених послуг з доплатою різниці в Готелі. Списання коштів здійснюється у валюті готелю, при розбіжності валют списання і карти можлива конвертація.
*оплата в готелі – послуги оплачуються  безпосередньо в готелі. В момент бронювання готельних послуг в СИСТЕМІ частина  або повна вартість замовлення,  для гарантування бронювання може бути заблокована на карті Замовника  .

Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:
надавати Послуги, передбачені умовами цієї Угоди
надавати можливість оплати послуг Замовником за допомогою передбачених на Сайті платіжних систем
надавати консультації з питань користування Послугами
повідомляти Замовника на Сайті не менше ніж за 10 днів про зміни умов Угоди, вартості послуг або призупинення надання послуг
зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, крім випадків, передбачених чинним законодавством України
4.2. Виконавець має право:
призупиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням необхідних технічних робіт
змінювати умови цієї Угоди і вартість Послуг, без узгодження з Замовником, забезпечуючи своєчасну публікацію інформації про ці зміни на Сайті
Здійснювати обробку персональних даних Замовника Згідно зі статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI з метою надання Замовнику Послуг
4.3. Замовника зобов’язується:
дотримуватися умов цієї Угоди.
4.4. Замовник має право:
вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів

5.1. Якість роботи каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, знаходиться поза зоною відповідальності сторін цієї Угоди.
5.2. Замовник особисто несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіна та пароля. Дії, вчинені з використанням логіна і пароля Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.
5.3. Всі спірні питання, пов’язані з отриманням Послуг, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, які були вказані ним при реєстрації.
5.4. Відповідальність за несвоєчасне обмін Бланка Інтернет-замовлення на проїзний документ у квитковій касі несе сам Замовник. Особа, яка отримує проїзний документ в касі, зобов’язана пред’явити касиру документ, що засвідчує його особу.
5.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цієї Угоди сторони вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
5.6. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої засобами поштового зв’язку.
5.7. У разі якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.
5.8. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, сторони керуються чинним законодавством України.
5.9. Виконавець не несе відповідальності за зміни в розкладі зроблені перевізником і не повідомляє Пасажира про такі зміни.

Інші умови

6.1. Ця Угода вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця.
6.2. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Замовник підтверджує свою дієздатність і правоздатність, включаючи законне користування банківською платіжною карткою, досягнення 18-річного віку, і усвідомлює зобов’язання і відповідальність, покладені на нього в результаті укладення Угоди.

Translate »